Warsztaty, kursy i szkolenia

    Centrum Fortis organizuje cykliczne spotkania terapeutyczno-coachingowe i psychoedukacyjne realizowane w formie warsztatów, kursów oraz szkoleń na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Programy spotkań przygotowane w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej z osobami:

  • potrzebującymi pomocy i wsparcia w odkrywaniu własnej tożsamości osobistej i zawodowej;
  • potrzebującymi pomocy i wsparcia w „zakotwiczeniu się” w zdrowiu, po przebytych psychoterapiach;
  • potrzebującymi pomocy i wsparcia w sytuacji doświadczania życiowego kryzysu;
  • czującymi potrzebę ciągłego doskonalenia się.
  • podejmują tematy, które pozwalają ich uczestnikom spojrzeć na swój dotychczasowy sposób myślenia, przeżywania siebie i świata oraz życiowego działania z zupełnie nowej perspektywy.

      Na każdym proponowanym przez nas spotkaniu jest przestrzeń na:

  • bycie blisko z SOBĄ i własnymi przeżyciami
  • bycie blisko z INNYMI, którzy tak jak Ty chcą dla siebie lepszego życia
  • bycie RAZEM – w granicach własnych możliwości – w obliczu nurtujących nas problemów życiowych.