Terapeutyczno-rozwojowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

Centrum Fortis swoją działalnością obejmuje również problematykę wieloetapowego rozwoju dzieci i młodzieży: od wieku przedszkolnego po dorosły wiek licealny. Nasz zespół specjalistów, w którego skład wchodzą m.in. psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, psychodietetycy, trenerzy sportowi z przygotowaniem terapeutyczno-pedagogicznym, zajmują się opracowywaniem i realizacją programów opartych ściśle na przypadku indywidualnej jednostki. Naszym głównym zadaniem jest rozpoznanie przyczyn problemów, czy też występujących w kolejnych etapach edukacji przeszkód, postawienie diagnozy i uzgodnienie procesu ich leczenia/zniwelowania , określenie zakresu terapii indywidualnej lub grupowej.

Pracujemy w oparciu o:

 • spersonalizowane autorskie programy terapeutyczno-edukacyjne powstające w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę dokumentacji medycznej, psychologicznej i pedagogicznej dziecka
 • stałe monitorowanie osiągnięć naszych podopiecznych, którego podstawowym narzędziem jest autorski spersonalizowany dziennik obserwacji postępów terapeutyczno-edukacyjnych
 • spotkania zespołu terapeutyczno-edukacyjnego, którego ważnymi członkami są rodzice naszych podopiecznych - wspólnie opracowujemy strategię dalszego postepowania terapeutyczno-edukacyjnego.
Pracujemy w nurcie pozytywnym i humanistycznym skoncentrowanych głównie na zasobach - mocnych stronach dziecka. W swojej pracy skupiamy się nie na usuwaniu ujawnianych przez jednostkę zaburzeń funkcjonowania, lecz na jej wzmacnianiu i doskonaleniu jej kompetencji. 

W swojej pracy dążymy do identyfikacji i opracowania spersonalizowanej listy zalet, walorów, możliwości i sił charakteru, na których nasi podopieczni moga budować swoją przyszłość i realizować się, czując zadowolenie z siebie i własnych osiągnięć.
 • trudności szkolne
 • nerwica
 • depresja
 • zaburzenia zachowania
 • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 • kryzysy emocjonalne
 • kryzysy życiowe

Proponujemy zajęcia:
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia ręki
 • trening umiejetności społecznych
 • treningi psychologiczne
 • psychoterapia indywidualna TSR
 • grupowa psychoterapia zabawą
 • zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
 • terapeutyczno-rozwojowe zajęcia sportowe (judo, karate)
 • EEG
 • Biofeedback
 • dieta celowana - wspierająca proces terapeutyczny
 • korepetycje
a ponadto:
 • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów
 • warsztaty terapeutyczno-coachingowe dla rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Zdrowe dziecko za 1 000 000 zł, to i tak jest TANIO -
Jaką wartość ma dla Ciebie zdrowie dziecka?

Przyjdź! Dobierzemy program do potrzeb Twojego dziecka i Twoich możliwości finansowych