dr hab. Marcin Białas

polski pedagog i teolog, doktor habilitowany nauk społecznych i humanistycznych, specjalista w dziedzinie surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, dydaktyki, historii. Profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Autor wielu pozycji monograficznych, podejmujących problematykę osób z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i wykluczonych, a także antropologiczno-teologicznych uwarunkowań procesu wychowania. Podręcznika metodycznego przeznaczonego dla dzieci z głębokim prenatalnym uszkodzeniem słuchu. Redaktor opracowań wieloautorskich. Autor artykułów naukowych polskich i zagranicznych. Instruktor transliterator metody fonogestów (Cued Speech) umożliwiającej komunikowanie się z osobami niesłyszącymi.

Hanna Mandera-Bultrowicz

Dawny pracownik naukowy i analityk medyczny. Czynny nauczyciel biologii z uprawnieniami zdobytymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizator konkursów ekologicznych i przyrodniczych. Uczestnik licznych szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Specjalista z zakresu gamifikacji w edukacji, terapii pedagogicznej, mnemotechniki w edukacji i desing thinking.

Wojciech Gorzelanny

Jest certyfikowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associate Certified Coach (ACC). Ma ponad 1500 godzin doświadczeń w relacjach indywidualnych i grupowych.

Jest trenerem rozwoju osobistego i trenerem biznesu; twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych m.in. w podejściu coachingowym, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym.

Wdraża procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Ma siedmioletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z takimi organizacjami, jak m.in.: Pracownia Coachingu NOVO, Pracownia Trenerska NOVO, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, MC-Bauchemie Sp. z o. o., VKF Renzel Polska, POZBUD T&R S.A., Uczelnia Techniczno Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Collegium Da Vinci w Poznaniu.


Martyna Szulińska

Psychodietetyk, psycholog. Autorka bloga o tematyce psychodietetycznej „Zdrowie w Głowie” (www.zdrowiewglowie.com). Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Obecnie jest również studentką dietetyki w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Prowadzi autorskie wykłady oraz warsztaty psychodietetyczne. W swojej pracy skupia się głównie na zmianie nawyków żywieniowych u swoich podopiecznych, na szukaniu złotego środka, a nie sztywnym trzymaniu się diety. Uczy, jak poprawić relacje z jedzeniem, tak by odżywianie było czymś przyjemnym i nie wiązało się z poczuciem straty, czy wyrzeczenia. Uwielbia aktywność fizyczną, która uwalnia od stresu, a także dobrą kawę i prawdziwą, włoską pizzę.

Angelika Sawicka

Jest psychologiem, który łączy pracę naukową z praktyką. W swoich badaniach skupia się na wpływie żywienia
i specyficznej aktywności fizycznej na funkcjonowanie poznawcze, zmiany w nastroju oraz procesy biochemiczne jakie zachodzą w organizmie. Wyniki badań przekłada na działania w pracy z pacjentem oraz psychoedukację podczas warsztatów, jak i zajęć ze studentami. Kocha to co robi, dlatego robi to najlepiej jak potrafi.