Specjalistyczne Centrum Terapeutyczno-Coachingowe Fortis

Celem pracy Centrum jest optymalizacja ludzkiego życia. W myśl psychologii pozytywnej nie chodzi nam jedynie o pomoc jednostce w powrocie do normy (rozumianej jako brak zaburzeń), ale o to, by żyła ona pełnią życia, wciąż się rozwijała i doskonaliła w poczuciu osobistego spełnienia i satysfakcji.

Nie zaprzeczamy istnieniu zaburzeń i deficytów, jednak uważamy, że koncentracja na pozytywnej stronie funkcjonowania człowieka, zwiększa zasoby jednostki i prowadzi do osiągnięcia poczucia zadowolenia, pełni zdrowia, samoaktualizacji i samoakceptacji.

Bazujemy na przeświadczeniu, że na specyfikę sensu ludzkiego życia składają się doświadczenia jednostki integrujące wiedzę o jej cierpieniach i patologiach, jak i radościach, osiągnięciach, sukcesach i spełnieniach - słowem życiowych pozytywów.

Wierzymy, że możemy przynieść ulgę nie tylko osobom cierpiącym, redukując poziom i objawy ich zaburzeń, ale również spowodować potencjalizację ich własnych pozytywnych doznań oraz wzrost zaangażowania i poczucia sensu życia.

Naszą misją jest bowiem nieść pomoc wszystkim tym, którzy chcą osiągnąć stan jak najpełniejszego rozwoju, samorozwoju i zadowolenia z życia poprzez wskazanie, zidentyfikowanie, i wykorzystanie posiadanego potencjału

.