100 zł - godzina konsultacji psychologicznej

Dr Marta Holeksa

Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie
pedagogiki, adiunktem w Zakładzie Terapii Zajęciowej AWFiS w Gdańsku, Psychoterapeutą w nurcie TSR, Terapeutą na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Depresyjnych NCM w Gdańsku, magistrem wychowania muzycznego, absolwentką szkoły muzycznej I i II stopnia w klasie rytmiki i śpiewu, certyfikowaną arteterapeutką i coachem, członkiem Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”,. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół możliwości wykorzystania różnych dziedzin sztuki w diagnozie, profilaktyce, edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Od niedawna, łącząc działania artystyczne z technikami coachingowymi, eksperymentuje z artcoachingiem poszukując nowych sposobów niesienia pomocy i wsparcia osobom, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, odkryć swój potencjał, pokonać wewnętrzne ograniczenia, wzbudzić motywację do działania, wzmocnić autodeterminację, określić aspiracje i wyznaczyć sobie nowe cele oraz najbardziej skuteczne drogi ich osiągania, a także rozwinąć własną kreatywność przekładającą się na twórcze rozwiązywanie życiowych problemów. Prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu, arteterapii, artcoachingu, coachingu, psychoedukacji pozytywnej, relaksacji, budowania motywacji, negocjacji i mediacji, wypalenia zawodowego i umiejętności wychowawczych. Autorka i współautorka wielu artykułów, książek i projektów naukowo-badawczych poświęconych powyższej tematyce. Sama również brała udział w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i treningach, np.: muzykoterapii, choreoterapii, interwencji kryzysowej, kreatywności i twórczości, nieustannie doskonaląc swoje kompetencje. Ukończyła również Psychologię na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu.

Obecnie założycielka i prowadząca Centrum Terapeutyczne "FORTIS", w ramach którego współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, diagnozy i terapii logopedycznej, diagnozy i terapii psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz psychodietetyki i dietetyki, a także gerontologii i psychogeriatrii.

Jak do nas dojechać?

 
Adres

Tatrzańska 19/4

Sopot

81-815

Poland

 
Adres e-mail
 
Nr telefonu